Lietošanas noteikumi

"Create & Develop" biedrība (turpmāk Biedrība ) var tikt veikta personas datu apstrāde. Lūdzam pirms personu datu iesniegšanas Biedrībā iepazīties ar zemāk norādīto informāciju.

Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir "Create & Develop" biedrība, Reģ.Nr.40008267224, Jūrmalā , Dzirksteles ielā 18A, LV-2011.

Datu apstrādes apjoms

Biedrība apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas nepieciešami Biedrības darbības veikšanai. Mēs apstrādāsim personas datus atbilstoši normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, tiesisko interešu realizācijai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Sīkdatņu izmantošana www.virtualaskola.lv, www.e-muzikasskola.lv

Šī lapa izmanto sīkdatnes (cookies), lai padarītu tīmekļa vietnes aplūkošanu ērtāku. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Tīmekļa vietnē tiek izmantoti sīkfaili, lai ļautu iepazīties ar apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem, vietnē pavadīto laiku un aptuveno lokācijas vietu.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo ierīci tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā, un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas vietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties Jūsu datoru vai mobilo ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai padarīt vietnes lietošanu ērtāku. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt tīmekļa vietnē: www.aboutcookies.org.

Kādam nolūkam Biedrība sīkdatnes izmanto?

Biedrība vietnē www.virtualaskola.lv un www.e-muzikasskola.lv tiek izmantotas sīkdatnes, lai analizētu apmeklētāju darbības tīmekļa vietnē (pieslēguma laiks, ilgums, skatītākās sadaļas). Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu.

Google Analytics

Biedrība tīmekļa vietnē ir uzstādīts "Google Inc" izveidotās programmas "Google Analytics" veidotās sīkdatnes. "Google Analytics" sīkdatņu izmantošanas nolūks ir tavaklase.lv tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana tās apmeklētāju vajadzībām. Šim nolūkam tiek apkopota standarta žurnālierakstu informācija (pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese) un anonīma informācija par Jūsu darbībām tīmekļa vietnē. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni, tiek nosūtīta uz „Google" serveriem ārvalstīs (kuri var neatrasties Latvijā vai Eiropas Savienībā) un tur saglabāta. Saskaņā ar "Google Inc." pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un "Google Analytics" pakalpojuma sniegšanas noteikumiem Google minēto informāciju izmantos, lai Biedrība vajadzībām izvērtētu, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, un lai sagatavotu pārskatus par apmeklētāju aktivitātēm tīmekļa vietnē. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju (dzēšot Jūsu IPv4 adreses pēdējo oktetu, kā arī IPv6 adreses pēdējos 80 bitus atmiņā iestata uz nulli) Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā tiek saīsināta un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei Amerikas Savienoto Valstu teritorijā esošajos "Google" serveros. Biedrība sīkdatnes neizmantos un to neļaus darīt nevienai trešajai personai nolūkā atrast vai vākt jebkādu identificējamu personas informāciju par tīmekļa vietnes www.izm.gov.lv apmeklētājiem. Jūs varat atteikties izmantot "Google Analytics" sīkdatnes, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Informācijas apstrādei pieejamie personu dati

Biedrība, sekojot līdzi personas datu izmantošanai vadās pēc normatīvajos aktos noteiktā. Vēršoties Biedrība par jums var tikt apstrādāta šāda informācija, elektroniskā vai papīra formātā:

  • Kontaktinformācija vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • Fotoattēli un video, kas uzņemti "Create & Develop" biedrības vai tās rīkotajos pasākumos ārpus "Create & Develop" biedrība telpām;
  • Drošība drošības nodrošināšanai tiek veikta ēkas video novērošana;
  • Personas informācija izglītība, darba pieredze, nodarbošanās, amats, profesionālā darbība, politiskā piederība, intereses, dzimšanas diena, vecums, dzimums un citi personu identificējošie dati;
  • Aptaujas rezultāti elektroniska vai papīra aptauja, kurā izsakāt savu viedokli par aktuālo tematu.

E-iesniegums un aptauja

Aizpildot interneta vietnē www.virtualaskola.lv vai www.e-muzikasskola.lv e-iesniegumu saņēmējs, Biedrības darbinieks, var apstrādāt, piemēram, šādus datus vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, dzīvesvietu un iesnieguma tekstu, lai varētu operatīvi un precīzi atbildēt uz Jums interesējošo jautājumu. Aizpildot anketu elektroniskā vai papīra veidā, Jūs sniedzat savu viedokli par aktuālu tematu, kas tiks izmantots statistikas veidošanai par konkrētu tematu.

Telefona zvani uz automātisko atbildētāju

Biedrība informē, ka personas, kuras veic telefona zvanu uz Biedrība automātisko atbildētāju tālruņa numurs 66938585, sarunu ierakstu fiksē. Šajā gadījumā personas datu pārzinis ir Biedrība, bet Apstrādātājs ir SIA "Latvijas Mobilasi Telefons", vienotais reģ. Nr. 50003050931, Adrese: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039, e-pasta adrese: info@lmt.lv. Persona, zvanot uz minēto tālruņa numuru, sākotnēji tiek informēta, ka telefonsaruna tiks fiksēta. Personas dati tiek saglabāti vienu mēnesi, t.i., katra mēneša pirmajā datumā tiek dzēstas telefonzvanu ierakstu sarunas par laika posmu, kas pārsniedz vienu mēnesi.

Videonovērošana

Biedrība informē, ka, izmantojot tehniskos resursus, Biedrība tiek veikta videonovērošana un tās ietvaros veikta fiziskas personas datu (personas attēla) apstrāde. Videonovērošanas mērķis ir identificēt, novērst vai atklāt prettiesiskus nodarījumus, saglabājot informāciju par personu iespējamām prettiesiskām darbībām, nodrošināt Biedrība kā pārziņa nodarbināto un apmeklētāju drošību, kā arī aizsargāt kustamo un nekustamo īpašumu Dzirksteles ielā 18A, Jūrmalā. Videonovērošanas ierakstu glabā ne ilgāk kā 30 dienas pēc tā izveidošanas dienas un pēc šā termiņa videonovērošanas iekārta automātiski dzēš datus.

Datu izmantošana

Video un fotogrāfiju izmantošana tiek veikta, lai informētu sabiedrību par Biedrības darbību norisi. Šāda tipa dati tiks izmantoti tik ilgi, cik tas nepieciešams sabiedrības informēšanai. Pēc tam dati tiks neatgriezeniski dzēsti. Jums ir tiesības atteikties no fotogrāfiju vai video izmantošanas, kurā esat iekļauts, pirms tam par to informējot Biedrība uz e-pastu info@virtualaskola.lv.

"Create & Develop" biedrības rīkotie pasākumi

Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajos pasākumos ministrijas telpās un ārpus tām, tiek fotografēts un filmēts. Jūs esat informēts, ka jūs ieraksta ar jebkādiem līdzekļiem bez ierobežojumiem, ieskaitot elektronisko ierakstu, filmēšanu, video un audio ierakstus un fotogrāfijas, bez jebkāda veida kompensācijas. Šādi dati tiek izmantoti, lai informētu sabiedrību par Izglītības un zinātnes ministrijas pasākumu norisi. Ja vēlaties, lai Jūs nefotografē un nefilmē, tas iepriekš jāpiesaka pie pasākuma koordinatora, rakstot uz e-pastu info@virtualaskola.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Saziņai ar "Create & Develop" biedrības datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: info@virtualaskola.lv. Informējam, ka minētā e-pasta adrese nav domāta ziņu pieprasījumiem par konkrētas personas fizisko datu apstrādi "Create & Develop" biedrībā, šādā gadījumā Jums jāraksta uz: info@virtualaskola.lv. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, "Create & Develop" biedrība pārkāpj jūsu tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv). "Create & Develop" biedrība ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā paziņojumā, publicējot tā aktuālo versiju "Create & Develop" biedrības tīmekļa vietnē www.virtualaskola.lv un www.e-muzikasskola.lv